ป้ายกำกับ: เฉลยข้อสอบ

เบญจศีล เบญจศีล

สิกขาบทที่ ๑  สิกขาบทนี้&… Read more »

รวมปัญหาธรรมะ พุทธประวัติ เบญจศีลเบญจธรรม

ข้อสอบวิชาธรรมะ คำสั่ง : จงเลื… Read more »

แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.2

แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา  ม … Read more »

ข้อสอบ ปัญหาวิชาจริยธรรม

ปัญหาวิชาจริยธรรม เตรียมตอบปัญ… Read more »

ปัญหาวิชาจริยธรรม 2

ปัญหาวิชาจริยธรรม เตรียมตอบปัญ… Read more »

ข้อสอบปัญหาศาสนพิธี

ปัญหาศาสนพิธี เตรียมตอบปัญหา ช… Read more »

ตอบปัญหาสารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๒

ตอบปัญหาสารัตถะแห่งพระสุตตันตป… Read more »

ปัญหาสารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก

ตอบปัญหาสารัตถะแห่งพระสุตตันตป… Read more »

แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา

แบบฝึกหัดครั้งที่  ๑ ๑.&n… Read more »

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ คำ… Read more »