ป้ายกำกับ: สื่อการสอน

พรุ่งนี้อาจเป็นโอกาสเรา

เป็นไฟล์เอกสาร .doc ใช้เปิดโดย… Read more »

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุท… Read more »

รวม แผนการสอน พุทธศาสนา ม.2

รวม แผนการสอน พุทธศาสนา ม.2 &n… Read more »

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.๑-๖

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณครูมือใ… Read more »

หน่วยการเรียนรู้ ป.4

หน่วยการเรียนรู้ ป.4   เป… Read more »

แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท… Read more »