ป้ายกำกับ: ใบงานพระพุทธศาสนา

รวมใบงาน พระพุทธศาสนา ป.๔ เทอม ๑

รวมใบงาน ป.๔ ภาคเรียนที่ … Read more »

ใบงาน อกุศลมูล ชั้น ม.2

ใบงานเรื่อง   อกุศลมูล ๓ … Read more »

ใบงาน ทีฆีติโกสลชาดก ป.6

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง … Read more »

ใบงานพระพุทธศาสนา ป.5 ภาคเรียนที่ 2

สุดยอดใบงานพระพุทธศาสนา ป.๕ ภา… Read more »

ใบงานรวม ป.4 ภาคเรียนที่ 2

ใบงานรวม ป.๔ ภาคเรียนที่ ๒&nbs… Read more »

ใบงานรวม ป.4 ภาคเรียนที่ 1

ใบงานรวม ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ใบง… Read more »

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

สรุปย่อ หน่วยที่ ๘ พระพุทธศาสน… Read more »

ใบงาน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2 เอกสาร 2

แบบทดสอบ หลักธรรมทางพระพุทธศาส… Read more »

ใบงาน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.2

แบบทดสอบการเรียนรู้  หลัก… Read more »

ใบงาน พระพุทธศาสนา ม.4

ตอนที่ ๓   เรื่องน่า… Read more »