ป้ายกำกับ: แผนการสอน

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุท… Read more »

รวม แผนการสอน พุทธศาสนา ม.2

รวม แผนการสอน พุทธศาสนา ม.2 &n… Read more »

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.๑-๖

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณครูมือใ… Read more »

หน่วยการเรียนรู้ ป.4

หน่วยการเรียนรู้ ป.4   เป… Read more »

แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ม.4

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท… Read more »

แผนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการสอน ม 2 สาระการเรียนรู้ … Read more »

แผนการสอน ม.2 ตลอดปี

จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความ… Read more »

แผนการสอน พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ พระพุทธศา… Read more »