ป้ายกำกับ: เรียนพระพุทธศาสนา

เอกสารประกอบการสอน พระพุทธศาสนา ม.2

เรื่อง  ประวัติและความสำค… Read more »

การกราบไว้พระรัตนตรัยและผู้ที่ควรเคารพ

การกราบไว้พระรัตนตรัยและผู้ที่… Read more »

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ม.1

เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสน… Read more »

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ม.2

ใบความรู้ พระพุทธศาสนา ชั้นมัธ… Read more »

พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน ม.2

พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน… Read more »

ใบความรู้ เบญจศีล เบญจธรรม

วิรัติคือความละเว้น  &nbs… Read more »

ใบความรู้ ทิศ ๖

ทิศ 6 ทิศหก บุคคลประเภทต่างๆ ท… Read more »

ใบความรู้ พระรัตนตรัย

ใบความรู้ พระรัตนตรัย  &n… Read more »

พิธีการทอดกฐิน

พิธีทอดกฐิน กฐินคืออะไร  … Read more »