ป้ายกำกับ: เตรียมสอบ

รวมใบงาน พระพุทธศาสนา ป.๔ เทอม ๑

รวมใบงาน ป.๔ ภาคเรียนที่ … Read more »

หน้าที่ชาวพุทธ

คำสั่ง : ให้นักเรียนอ่านเรื่อง… Read more »

เบญจศีล เบญจศีล

สิกขาบทที่ ๑  สิกขาบทนี้&… Read more »

พระรัตนตรัย ม.๒

เป็นสื่อ powerpoint เกี่ยวกับพ… Read more »

อริยสัจ ๔

PowerPoint  อริยสัจ ๔ สื่… Read more »

PowerPoint อริยสัจ ๔

จริง ๆ แล้วอริยสัจ ๔ เหมาะกับท… Read more »

แบบทดสอบก่อนเรียน พระพุทธศาสนา ม. 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้  โดยเข… Read more »