ป้ายกำกับ: สื่อการสอนสังคมศึกษา

แผนผังปฏิจจสมุปบาท

แผนผังปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งถ… Read more »

powerpoint พระพุทธศาสนา ม.๓

PowerPoint พระพุทธศาสนา ชั้นมั… Read more »

เกิดมาทำไม

Powerpoint สื่อการสอนพระพุทธศา… Read more »

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ปร… Read more »

นายเก่ง

สื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุท… Read more »

มองโลกในแง่บวก

PowerPoint การมองโลกในแง่บวก ข… Read more »

กลอนพ่อแม่

ดาวน์โหลด PowerPoint  กลอ… Read more »