ป้ายกำกับ: สื่อการสอนพระพุทธศาสนา

พรุ่งนี้อาจเป็นโอกาสเรา

เป็นไฟล์เอกสาร .doc ใช้เปิดโดย… Read more »

ภาพประกอบมงคล ๓๘ ประการ

เป็นไฟล์ PowerPoint หรือสไลด์ … Read more »

มงคล ๓๘

PowerPoint  ว่าด้วยมงคล ๓… Read more »

มงคล ๓๘ ประการ

ในชีวิตคนเรา มักไปเที่ยวหาแต่ม… Read more »

จิตวิทยาในการสอนวัยรุ่น

PowerPoint  ประกอบการอบรม… Read more »

จิตวิทยาในการสอนศีลธรรม

การสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นวิชาความ… Read more »

แผนผังปฏิจจสมุปบาท

แผนผังปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งถ… Read more »

แผนผังวัฏฏสงสาร

แผนผังวัฏฏสงสาร ๓๑ ภูมิ  … Read more »

คู่มือส่งเสริมจริยธรรม

เรื่องที่  23  การบำ… Read more »

powerpoint พระพุทธศาสนา ม.๓

PowerPoint พระพุทธศาสนา ชั้นมั… Read more »