ป้ายกำกับ: สื่อการสอนนักธรรม

ภาพประกอบมงคล ๓๘ ประการ

เป็นไฟล์ PowerPoint หรือสไลด์ … Read more »

มงคล ๓๘

PowerPoint  ว่าด้วยมงคล ๓… Read more »

มงคล ๓๘ ประการ

ในชีวิตคนเรา มักไปเที่ยวหาแต่ม… Read more »

จิตวิทยาในการสอนศีลธรรม

การสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นวิชาความ… Read more »

แผนผังปฏิจจสมุปบาท

แผนผังปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งถ… Read more »

แผนผังวัฏฏสงสาร

แผนผังวัฏฏสงสาร ๓๑ ภูมิ  … Read more »

เกิดมาทำไม

Powerpoint สื่อการสอนพระพุทธศา… Read more »

มองโลกในแง่บวก

PowerPoint การมองโลกในแง่บวก ข… Read more »

กลอนพ่อแม่

ดาวน์โหลด PowerPoint  กลอ… Read more »