ป้ายกำกับ: วันสำคัญ

ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพร… Read more »

ประวัติและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชานั้น เป็นวันที่พร… Read more »

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาส… Read more »

วันอาสาฬหบูชา

PowerPoint  วันสำคัญทางพร… Read more »

สื่อ วันมาฆบูชา

สื่อการสอนวันสำคัญทางพระพุทธศา… Read more »

ปัญหาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เป็น PowerPoint ปัญหาวันสำคัญท… Read more »

วันมาฆบูชา

เป็นไฟล์แบบ .PDF ใบความรู้วันส… Read more »

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ใบงาน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแ… Read more »

วันเข้าพรรษา

Powerpoint สื่อการสอนพระพุทธศา… Read more »