ป้ายกำกับ: ปัญหาพระพุทธศาสนา

พระรัตนตรัย ม.๒

เป็นสื่อ powerpoint เกี่ยวกับพ… Read more »

แบบทดสอบก่อนเรียน พระพุทธศาสนา ม. 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้  โดยเข… Read more »

แบบฝึกหัด ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ม. 2

โรงเรียน แบบฝึกหัดก่อนเรียน&nb… Read more »

แบบทดสอบ พรหมวิหารธรรม ม.2

เรื่อง  พรหมวิหารธรรม ราย… Read more »

ใบงาน พุทธศาสนสุภาษิต ม.2

ใบงาน เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต ม…. Read more »