ป้ายกำกับ: บทความ

คู่มือส่งเสริมจริยธรรม

เรื่องที่  23  การบำ… Read more »

เกิดมาทำไม

Powerpoint สื่อการสอนพระพุทธศา… Read more »

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ปร… Read more »

ความสุขของคนเรา

คนเราทุกวันนี้หาความสุขไม่เจอ … Read more »

มองโลกในแง่บวก

PowerPoint การมองโลกในแง่บวก ข… Read more »

กลอนพ่อแม่

ดาวน์โหลด PowerPoint  กลอ… Read more »

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุท… Read more »

รวม แผนการสอน พุทธศาสนา ม.2

รวม แผนการสอน พุทธศาสนา ม.2 &n… Read more »