ป้ายกำกับ: ตัวอย่างข้อสอบ

เฉลยข้อสอบพระพุทธศาสนา ม. ๒

เป็นข้อสอบพระพุทธศาสนาที่ชั้นม… Read more »

รวมใบงาน พระพุทธศาสนา ป.๔ เทอม ๑

รวมใบงาน ป.๔ ภาคเรียนที่ … Read more »

ใบงานพระพุทธประวัติ ม.๒

โรงเรียน ใบงานพระพุทธประวัติ&n… Read more »

พุทธประวัติ ป.๔

ใบงานพุทธประวัติ ชั้นประถมศึกษ… Read more »

หน้าที่ชาวพุทธ

คำสั่ง : ให้นักเรียนอ่านเรื่อง… Read more »

ศาสนพิธี

คำสั่ง จงตอบข้อสอบต่อไปนี้ ๑. … Read more »

อบายมุข ๖

เรียนไม่จบหมดอนาคตถ้าข้องแวะ&h… Read more »

พระรัตนตรัย ม.๒

เป็นสื่อ powerpoint เกี่ยวกับพ… Read more »