ป้ายกำกับ: ค่ายธรรมะ

บทบรรยาย เสียงปลุก เล่านิทานยามเช้า

เสียงปลุก ยามเช้า (เวลา ๔๕ นาท… Read more »

บทบรรยาย เรื่อง รักชาติ รักในหลวง

บทบรรยาย เรื่อง รักชาติ รักในห… Read more »

คำกล่าวปฏิญาณ

ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ปณิธาน อย่าง… Read more »