ป้ายกำกับ: คู่มือเตรียมสอบ

สื่อพุทธประวัติ ป.๕

PowerPoint ภาพพุทธประวัติ ป.๕ … Read more »

พุทธประวัติ ป.๔

ใบงานพุทธประวัติ ชั้นประถมศึกษ… Read more »

ธรรมศึกษา

PowerPoint  สื่อประกอบการ… Read more »

เบญจศีล เบญจธรรม

PowerPoint สื่อการเรียน การสอน… Read more »

วิชาธรรม

สื่อการสอนพระพุทธศาสนา ใช้ประก… Read more »

อบายมุข ๖

เรียนไม่จบหมดอนาคตถ้าข้องแวะ&h… Read more »

เบญจศีล เบญจศีล

สิกขาบทที่ ๑  สิกขาบทนี้&… Read more »

การเคารพพระสงฆ์

การเคารพพระสงฆ์ ศาสนาเป็นสถาบั… Read more »

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

เตรียมการสอน เรื่อง &nbsp… Read more »