ป้ายกำกับ: ข้อสอบสังคมศึกษา

ใบงาน ชาดก ม.2

ใบงานพระพุทธประวัติ ชาดก และชา… Read more »

ปรนัย พระพุทธศาสนา ป.6

ข้อสอบพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึก… Read more »

รวมใบงานพระพุทธศาสนา ป.๕

รวมใบงานพระพุทธศาสนา ป.๕ ภาคเร… Read more »

รวมใบงาน พระพุทธศาสนา ป.๔ เทอม ๑

รวมใบงาน ป.๔ ภาคเรียนที่ … Read more »

ใบงานพระพุทธประวัติ ม.๒

โรงเรียน ใบงานพระพุทธประวัติ&n… Read more »

พุทธประวัติ ป.๔

ใบงานพุทธประวัติ ชั้นประถมศึกษ… Read more »

การบริหารจิตและเจริญปัญญา

ใบงาน การบริหารจิตและเจริญปัญญ… Read more »

หน้าที่ชาวพุทธ

คำสั่ง : ให้นักเรียนอ่านเรื่อง… Read more »

ศาสนพิธี

คำสั่ง จงตอบข้อสอบต่อไปนี้ ๑. … Read more »

อบายมุข ๖

เรียนไม่จบหมดอนาคตถ้าข้องแวะ&h… Read more »