ป้ายกำกับ: ข้อสอบปัญหาธรรมะ

ปรนัย พระพุทธศาสนา ป.6

ข้อสอบพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึก… Read more »

รวมใบงาน พระพุทธศาสนา ป.๔ เทอม ๑

รวมใบงาน ป.๔ ภาคเรียนที่ … Read more »

การบริหารจิตและเจริญปัญญา

ใบงาน การบริหารจิตและเจริญปัญญ… Read more »

ศาสนพิธี

คำสั่ง จงตอบข้อสอบต่อไปนี้ ๑. … Read more »

อบายมุข ๖

เรียนไม่จบหมดอนาคตถ้าข้องแวะ&h… Read more »

ปัญหาและคำตอบวิชาพุทธประวัติ

โดย พระนพรัตน์  กนฺตสีโล&… Read more »

ใบงาน หน้าที่ชาวพุทธ และมารยาทชาวพุทธ ม.2

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อ… Read more »

ใบงาน ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ม.1

ใบงาน ประวัติและความสำคัญของพร… Read more »