กฐิน เรื่องต้องรู้ “ทอดกฐินให้ถูกวิธี”

      ปิดความเห็น บน กฐิน เรื่องต้องรู้ “ทอดกฐินให้ถูกวิธี”

เทศกาลถวายผ้ากฐินใกล้เข้ามาแล้ว ฉะนั้น ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะไปเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ณ วัดใด สถานที่ใด ควรทำความศึกษาเรื่องกฐินก่อน

ทอดกฐินให้ถูกวิธี เป็นอีกหนังสือที่ผมแนะนำ เขียนโดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย เปรียญธรรม ๙ ประโยค เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบุญกฐิน

กฐิน เรื่องต้องรู้ "ทอดกฐินให้ถูกวิธี"
กฐิน เรื่องต้องรู้ “ทอดกฐินให้ถูกวิธี”

หนังสือ ทอดกฐินให้ถูกวิธี อยู่ในรูปแบบของ E-book ออนไลน์ สามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ในหนังสือ ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

ความรู้เรื่องกงิน
ถ้อยคำอันเนื่องมาจากกฐิน
เครื่องกฐิน
คำถวายผ้ากฐิน
ขั้นตอนพิธีทอดกฐิน (ถวายผ้ากฐิน)
กฐินพระราชทาน
กฐินต้องห้าม
ควรจำไว้และเข้าใจให้ถูกต้อง
ปัญหาเรื่องพระห้ารูป
เรื่องในจีวรขันธกะ
ภิกษรูปเดียวก็รับกฐินได้
กรณีคำว่า “ปจฺฉิมิกา”
กฐิน ถ้าจะทอดก็ควรปลอดปัญหา

ทอดกฐินให้ถูกวิธี
ทอดกฐินให้ถูกวิธี

โปรดทราบว่า E-Book ทอดกฐินให้ถูกวิธี ทางเว็บไซต์สื่อการสอนไม่ได้เป็นผู้อัพโหลดเผยแพร่ ทางเว็บไซต์เป็นแต่เพียงผู้แนะนำเท่านั้น

คลิกอ่าน ทอดกฐินให้ถูกวิธี

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....