ปฏิทินปีใหม่ 2563 / 2020 ไฟล์ word

      ปิดความเห็น บน ปฏิทินปีใหม่ 2563 / 2020 ไฟล์ word

แบบปฏิทินปีใหม่ 2563 หรือ แบบปฏิทินปีใหม่ 2020 แจกนำไปใช้ได้ฟรี แบบปฏิทินปีใหม่ แก้ไขได้ ตกแต่งได้

คุณสมบัติแม่แบบปฏิทิน 2563 ดังนี้

  • ท่านสามารถแก้ไขแม่แบบปฏิทินปี 2563 ได้ด้วยโปรแกรม microsoft word
  • แม่แบบปฏิทินปีใหม่ 2563 มีชื่อวัน เดือน ปี ทั้งที่เป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษ
  • แม่แบบปฏิทินปีใหม่ 2563 นี้มีวันพระขึ้นทั้งข้างขึ้นและวันพระข้างแรมด้วย
  • แม่แบบปฏิทินปีใหม่ 2563 นี้แสดงวันสำคัญของประเทศไทยและวันสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สามารถนำไปประยุกต์แก้ไขทำปฏิทินปีใหม่ในปีต่อไปได้

ดาวน์โหลดปฏิทินสำเร็จรูป 2563/2020

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....