PSD ลอยกระทง 2561

      ปิดความเห็น บน PSD ลอยกระทง 2561

PSD ลอยกระทง 2561

วันนี้หาไฟล์สำหรับทำป้ายลอยกระทง เจอเว็บไซต์หนึ่งแจกไฟล์ PSD วันลอยกระทง ผมจึงดาวน์โหลดมาตกแต่ง รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจ จึงขออนุญาตนำมาบอกต่อ ท่านสามารถดาว์โหลดไปใช้ได้จากเว็บไซต์ผู้จัดทำเอง

PSD ป้ายวันลอยกระทง 2561 สามารถนำไปแก้ไข ประยุกต์ใช้งาน ต่าง ๆ เช่น ป้ายไวนิล โฆษณา ประชาสัมพันธ์
– นามสกุลไฟล์ .PSD
– สามารถแก้ไขด้วย Photoshop ได้
– เป็นสีแบบ CMYK ที่นิยมใช้ในงานพิมพ์ต่าง ๆ
– ขนาดไฟล์ 62 MB
– ขนาดภาพ 3937×2165
– Resolution 50

ผมแค่นำมาแนะนำนะครับ ไม่ได้แจกต่อ ไม่ใช่ผลงานของเว็บไซต์ สื่อการสอน.com

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....