กลอนบูชาพระคุณบิดามารดา

      ปิดความเห็น บน กลอนบูชาพระคุณบิดามารดา

บูชาพระคุณบิดามารดา

        ข้าขอกราบคุณ   พระบิดาและมารดา

เลี้ยงลูกเฝ้ารักษา   แต่ก่อนมาจึงเป็นคน

แต่ก่อนมาจึงเป็นคน   แสนยากลำบากกาย

ไม่คิดยากลำบากตน  ในใจให้กังวน

อยู่ด้วยลูกทุกเวลา  อยู่ด้วยลูกทุกเวลา

ยามกินถ้าลูกร้อง    ก็ต้องวางวิ่งรีบมาหา     

ยามนอนไม่เต็มตา    พอลูกร้องก็ต้องดู

พอลูกร้องก็ต้องดู   กลัวเรื้อริ้นไร้มด

จะกวนกายรีบอุ้มชู   อดกินอดนอนสู่

ทนลำบากหนักไม่เบา  ทนลำบากหนักไม่เบา

คุณพ่อแม่มากหนัก  เปรียบน้ำหนักยิ่งภูเขา 

แผ่นดินทั้งหมดเอา   เปรียบคุณท่านไม่เท่าทัน 

เปรียบคุณท่านไม่เท่าทัน  เหลือที่จะแทนคุณ

ของท่านนั้นใหญ่อานันต์  เว้นไว้แต่เรียนธรรม

เอามาสอนพอผ่อนบุญ   เอาสอนพอผ่อนบุญ     

สอนธรรมที่จริงใจ  รูปไม่เที่ยงไว้เป็นทุน      

แล้วจึงแสดงคุณให้เห็นจริง  ตามทำนอง

ให้เห็นตามทำนอง  นั้นและจึงนับได้

ว่าสนองซึ่งคุณนั้น  ใช้ข้าวที่ป้อนมา และน้ำนมที่ดื่มกิน

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....