แบบประเมินผล การเข้าค่ายอบรมศีลธรรม พุทธธรรมนำเยาวชน

      ปิดความเห็น บน แบบประเมินผล การเข้าค่ายอบรมศีลธรรม พุทธธรรมนำเยาวชน

แบบประเมินผล

การเข้าค่ายอบรมศีลธรรม “พุทธธรรมนำเยาวชน”

  โรงเรียน…………………

วันที่   ๓, ๔, ๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๔๕

ณ ………………..

คำชี้แจง    

แบบประเมินผลนี้  ได้จัดขึ้นเพื่อประเมินผลในการเข้าค่ายอบรมศีลธรรมของนักเรียนโรงเรียน……. เพื่อต้องการทราบความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าค่ายอบรมศีลธรรมครั้งนี้  ขอให้นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินผลตามความรู้สึกที่เกิดจากใจจริง  การตอบจะไม่มีผลกระทบใดๆ กับนักเรียน แต่จะเป็นประโยชน์ให้กับคณะพระอาจารย์และคุณครูที่จะนำไปปฏิบัติในส่วนที่ดีและปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง ทั้งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับพระพุทธศาสนา

โปรดแสดงความพึงพอใจ   โดยใส่เครื่องหมาย    3  ลงในช่องว่างตามความเหมาะสม

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....