ท่องจักรวาล ไตรภูมิ

      ปิดความเห็น บน ท่องจักรวาล ไตรภูมิ

     PowerPoint ชุดนี้จะพาท่านไปท่องเที่ยว ๓ โลกธาตุ คือ นรก  มนุษย์ และสวรรค์  ดาวน์โหลดกันดูครับ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การบรรยายธรรมะได้เป็นอย่างดี  สื่อพระพุทธศาสนา สื่อสังคมศึกษา ได้แนวคิดหลายอย่างจากสื่อนี้
     สื่อนี้ ผมไม่ได้ทำเอง  นำมาจากไหนจำไม่ได้ แต่เห็นว่าเป็นสื่อดี มีประโยชน์ และเชื่อว่าไม่ขัดเจตนาของผู้จัดทำ

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....