หมวดหมู่: Powerpoint อื่น ๆ

Powerpoint อื่น ๆ

จิตวิทยาในการสอนศีลธรรม

การสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นวิชาความ… Read more »

ความสุขของคนเรา

คนเราทุกวันนี้หาความสุขไม่เจอ … Read more »

นายเก่ง

สื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุท… Read more »

มองโลกในแง่บวก

PowerPoint การมองโลกในแง่บวก ข… Read more »

กลอนพ่อแม่

ดาวน์โหลด PowerPoint  กลอ… Read more »

แบบสอบถามบทเรียน

Excel แบบสอบถามบทเรียน เป็นไฟล… Read more »