หมวดหมู่: Powerpoint นักธรรม/ธรรมศึกษาตรี

Powerpoint นักธรรมตรี

ปัญหาและคำตอบวิชาพุทธประวัติ

โดย พระนพรัตน์  กนฺตสีโล&… Read more »

ธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี

กุศลกรรมบถ ๑๐ ๑.  ปา… Read more »

ธรรมวิภาค ธรรมศึกษาตรี

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง ๑.&nbs… Read more »

พุทธประวัติ ธรรมศึกษาตรี

ความเป็นมาแห่งพระธรรมวินัย สัง… Read more »

กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาตรี

วิชา เรียงความแก้กระทู้นักธรรม… Read more »

วินัยมุข นักธรรมชั้นตรี

ทรงอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุโดย ๓ … Read more »

คิหิปฏิบัติ นักธรรมชั้นตรี

กรรมกิเลส ๔ กรรมกิเลส คือ กรรม… Read more »

กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี

หลักปฏิบัติในการสอบ วิชา … Read more »