หมวดหมู่: ข้อสอบพระพุทธศาสนา

Test ข้อสอบพระพุทธศาสนา

อบายมุข ๖

เรียนไม่จบหมดอนาคตถ้าข้องแวะ&h… Read more »

การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องหน้าในทิศ 6

การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้อ… Read more »

แบบทดสอบก่อนเรียน พระพุทธศาสนา ม. 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้  โดยเข… Read more »

แบบฝึกหัด ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ม. 2

โรงเรียน แบบฝึกหัดก่อนเรียน&nb… Read more »

แบบทดสอบ พรหมวิหารธรรม ม.2

เรื่อง  พรหมวิหารธรรม ราย… Read more »

ใบงาน พุทธศาสนสุภาษิต ม.2

ใบงาน เรื่องพุทธศาสนสุภาษิต ม…. Read more »