หมวดหมู่: ข้อสอบนวกภูมิ

ข้อสอบนวกภูมิ

รวมปัญหา ถาม ตอบ ธรรมะ

ปัญหาศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษา ต… Read more »

สุดยอด รวมข้อสอบพระพุทธศาสนา 82 หน้า

ตัวอย่างข้อสอบพระพุทธศาสนา พร้… Read more »

ปัญหาพุทธประวัติ 125 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบ 5.  ในชมพู… Read more »

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล คำสั… Read more »

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย)

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย)… Read more »