หมวดหมู่: PowerPoint บทสวดมนต์

PowerPoint บทสวดมนต์

การกราบเบ็ญจางค์ประดิษฐ์

PowerPoint  สื่อการสอนพระ… Read more »

กราบไหว้ ๕ ครั้ง

Power Point การกราบไหว้ ๕ ครั้… Read more »

ทำวัตรเช้า

PowerPoint สวดมนต์ ทำวัตรเช้า … Read more »

บทสวดทำวัตร

เป็น PowerPoint บทสวดทำวั… Read more »

บทสวดมนต์สำหรับนักเรียน แบบที่ 3 มี 93 หน้า

บทสวดมนต์สำหรับนักเรียน แบบที่… Read more »

บทสวดมนต์สำหรับนักเรียน แบบที่ 2 มี 71 หน้า

สวดมนต์เพื่ออะไร สวดมนต์แล้วเก… Read more »

บทสวดมนต์สำหรับนักเรียน แบบที่ 1 มี 17 หน้า

แบบสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์ แบ… Read more »